info@baomazing.nl

MENU

YOu dim sum you win some

 • Ha Kau (shrimp dumpling)
 • Siu Mai (pork with shrimp dumpling)
 • Xiao Long Bao (juicy chicken dumpling)
 • Cha Siu Bao (BBQ pork bun)
 • Veggie Bao (Veggie bun)

TAKE A BAO

 • Do the duckface bao (with garnish)
 • I like pig butts bao (with garnish)
 • Don't be a chicken bao (with garnish)
 • You had me at veggie bao (with garnish)
 • I am a sweettooth bao (with banana)

Snackcident

 • Won ton chicken (fried chicken dumpling)
 • Curry triangle (fried veggie triangle)
 • Sesame balls (fried sesame red bean balls)

Sharing is caring

 • Dim sum mix for two, 14 pcs

- Ha Kau (2x)

- Siu Mai (2x)

- Xiao Long Bao (2x)

- Jiaozi (2x)

- Cha Siu Bao (2x)

- Won ton chicken (2x)

- Curry triangle (2x)

 • Dim sum mix for three, 21 pcs
 • Dim sum mix for four, 28 pcs
SPECIALS

 • Won-ton-der-full soup
 • Chicken/ veggie jiaozi
 • Cheung fan

Rice bowls

 • Happy jiaozi rice bowl
 • Crispy chicken rice bowl